Affisch om genus

Affisch med temat GENUS.

Genus är ett begrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Att arbeta med jämställdhets- och likabehandlingsarbete är ett värdegrundsarbete och berör alla anställda i skolor, förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och överallt där barn och ungdomar vistas. Att på ett professionellt och seriöst sätt arbeta med jämställdhet och likabehandling i förskolor och skolor, är skolutveckling. Läs mer och beställ.