allergi

I alla skolor och förskolor går det barn och ungdomar med någon form av allergi. Trots det visar utredningar att många skolor och förskolor saknar förebyggande allergiarbete.

Det behövs information för personalen i skolan och förskolan angående anpassning av undervisning, inomhusmiljön, maten och hur man hanterar någon med akut överkänslighetsbesvär. Det är också viktigt att man går igenom förhållningssätt och kommunikation om överkänslighet och hur man bemöter elever med besvär.

Det är viktigt att skolor och förskolor arbetar inkluderande, för att inte skapa utanförskap för elever med astma och allergi.

DÄRFÖR HAR VI GJORT DENNA AFFISCH
Vi har länge fått förfrågningar kring en affisch om allergier och därför har vi nu tagit fram denna affisch för skolan och förskolan. På affischen har vi samlat en mängd information vad allergi innebär och hur man kan hjälpa personer med dessa besvär. Vi har fått hjälp att granska informationen av överläkare Gunnar Lilja på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Astma- och Allergiförbundet.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är framtagen för skolor, förskolor, fritidsgårdar, öppen förskola, BVC och andra platser där barn och unga spenderar tid.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm.

LÄNKTIPS:
barnallergisektionen.se
Astma och Allergi Förbundet.se
ungaallergiker.se
livsmedelsverket.se
1177.se