Barnekonvensjonen i norsk

FNs konvensjon om barnets rettigheter pleier å bli kalt barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er et dokument med regler som gir barnet egne rettigheter. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling den 20. november 1989. Nesten alle verdens land har sluttet seg til barnekonvensjonen. Landenes regjeringer lover å følge reglene. I Norge har vi tilpasset  lovverket slik at det er i tråd med punktene i barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen inneholder 54 artikler, eller punkter, med regler for hvordan barn skal behandles og hvilke rettigheter barn har. Alle artiklene er like viktige, men artikkel 2, 3, 6 og 12 er spesielt sentrale regler som til sammen utgjør grunnlaget for de andre artiklene. Artiklene i forkortet versjon.

HVORFOR EN PLAKAT OM FNs BARNEKONVENSJON?
Våre elever pleier å bli minnet på Barnekonvensjonen en gang hvert år i forbindelse med FN-dagen. Men hvorfor ikke la dem henge synlig i klasserommet hele året? Vi har samlet artiklene i en forkortet utgave på en dekorativ og tydelig plakat som dere kan ha på veggen i klasserommet. På denne måten blir lærere og elever hele tiden minnet på dette viktige dokumentet.

HVOR DU POSTER ER?
Plakaten er ment å være tilgjengelig i alle barnehager, skoler, åpne barnehager, familiesentre, kolloniverksamheter og hjemmene til familier med barn.

STØRRELSE
Plakatene er i A3 (42 x 29,7 cm).

PRIS
Plakatene koste 140:- NOK + porto. Kjøpe mer enn 20, får du 25% rabatt