Ergonomi

FÖR PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN
För dig som arbetar på förskola har vi tagit fram en guide med tips och råd om hur du på bästa sätt tar hand om din kropp och rygg. Låt affischen hänga framme väl synlig så att du påminns om hur du slipper belastningsrelaterade besvär. Affischen är framtagen ihop med yrkesverksamma ergonomer och fysioterapeuter. Den vänder sig till dig som umgås med barn eller arbetar på förskola eller skola.

VARFÖR EN AFFISCH OM ERGONOMI?
För att ge råd om hur man kan förebygga smärta i kropp och rygg, hur du kan minska stressen på arbetsplatsen. Det och mycket annat som är viktigt att tänka på när man arbetar med barn.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, BVC, MVC, vårdcentraler, öppna förskolor, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).