Första hjälpen för skolbarn

HUR HANTERAR DU EN KRISSITUATION?
Det här är en unik guide som lär dig hjärt- och lungräddning, hjälpa ett skolbarn som satt någonting i halsen eller blivit livlöst. Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande  när ett barns liv hotas.

Affischen ”Första hjälpen för skolbarn” är framtagen ihop med yrkesverksamma läkare och personal som utbildar människor till snabb och lätthanterlig hjälp vid olyckor. Den vänder sig till skolbarn från 6 år till puberteten. Vi följer instruktioner enligt ERC (European Resuscitation Council).

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla skolor, BVC, MVC, vårdcentraler, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).

Läs artikel: Så skyddar du ditt barn från Kvävning.