Första hjälpen för vuxna

HUR HANTERAR DU EN KRISSITUATION?
Det här är en unik guide som lär dig hjärt- och lungräddning, hjälpa en person som satt någonting i halsen eller blivit livlöst. Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande  när en persons liv hotas.

Affischen ”Första hjälpen för vuxna” är framtagen ihop med yrkesverksamma läkare och personal som utbildar människor till snabb och lätthanterlig hjälp vid olyckor. Vi följer instruktioner enligt ERC (European Resuscitation Council).

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på arbetsplatser, simhallar, skolor, vårdcentraler, i hemmet och andra platser där människor vistas.

Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).