Första hjälpen för barn

HUR DU HANTERAR EN KRISSITUATION
Det här är en unik guide som lär dig hjärt-och lungräddning, hjälpa ett barn som satt någonting i halsen eller blivit livlöst. Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande när ett barns liv hotas.

Affischen”Första hjälpen för barn” är framtagen ihop med yrkesverksamma läkare och personal som utbildar människor till snabb och lätthanterlig hjälp vid olyckor. Den vänder sig till barn från 0 år till 6 år.

Vi följer instruktioner enligt ERC (European Resuscitation Council).

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, BVC, MVC, vårdcentraler, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation!

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).