Första hjälpen för barn

HUR DU HANTERAR EN KRISSITUATION
Det här är en unik guide som lär dig hjärt- och lungräddning, hjälpa ett barn som satt någonting i halsen eller blivit livlöst. Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande när ett barns liv hotas.

Affischen”Första hjälpen för barn” är framtagen ihop med yrkesverksamma läkare och personal som utbildar människor till snabb och lätthanterlig hjälp vid olyckor. Den vänder sig till barn från 0 år till 6 år.

Till affischen ingår telefon och adresslista där du fyller i adress, telefonnummer och en del viktiga nummer finns redan på listan. Det har visat sig att man ofta inte kommer ihåg adresser och telefonnummer när man ringer 112, därför är det viktigt att ha denna lista på lämpligt ställe.

Vi följer instruktioner enligt ERC (European Resuscitation Council).

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, BVC, MVC, vårdcentraler, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation!

JUST NU TILL RABATTERAT PRIS
Just nu säljer vi affischen för 100:- styck + porto & moms. Ordinarie pris är 140:-. Köper du fler än 20 stycken får du dessutom 20% rabatt till.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).