Førstehjelp til skolbarn i norske

HVORDAN GJØR I EN KRISE!
Plakaten viser konkret hvordan du går frem når du skal gjennomføre førstehjelp på et barn. «Førstehjelp til skolbarn» er en unik guide hvis du må gjøre hjerte-lunge-redning (HLR), hjelpe et barn som har satt noe i halsen eller er blitt livløst.

Er plakaten lett tilgjengelig, kan du raskt utføre de viktige trinnene og instruks-jonene. Det å raskt ta riktige beslutninger og beholde roen, kan være helt avgjørende når et barns liv er i fare.

Plakaten «Førstehjelp til barn» er utarbeidet i samarbeid med praktiserende leger og instruktører for å gi foreldre, barnehage- og skolepersonale og andre som omgås barn, lett håndterlig og rask hjelp ved ulykker. Den er utarbeidet for barn fra 6 år til pubertet.

Våre instruksjoner gis i henhold til ERC (European Resuscitation Council).

HVOR SKAL PLAKATEN VÆRE?
Plakaten er tenkt å være tilgjengelig i alle barnehager, på skoler, helsestasjoner, legekontorer og hjemme hos barnefamilier.

Det er viktig at kunnskapen spres ut til alle som ønsker å handle korrekt i en nødssituasjon.

STØRRELSE PLAKATER
Plakaterne er tilgængelige i A3 (42 x 29,7 cm).