God hygien

Mindre barn drabbas ofta av infektioner. Därför är det viktigt att skolor och förskolor har kunskap om god hygien. Det kan vara rutiner för blöjbyten, handtvätt och användning av handsprit. En tydlig fördelning av ansvar och rutiner vid städning är viktigt. Vid smitta bör man kanske ändra rutinerna och till exempel städa oftare.

BESTÄMMELSER
Förskolor och skolor omfattas av Miljöbalkens och smittskyddslagens bestämmelser. Den finns för att skydda människor och förhindra att smitta sprids mellan barn. För detta krävs kunskap och rutiner.

VARFÖR EN AFFISCH OM GOD HYGIEN?
Vi har samlat information om hygien för personal och barn i skola och förskola. God hygien kan dramatiskt hjälpa till att förhindra spridning av sjukdomar. Läs om HYFS-projektet i Västra Götalandsregionen.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, öppna förskolor, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).