HLR med hjärtstartare

HUR HANTERAR DU EN KRISSITUATION?
Det här är en unik guide som lär dig hjärt- lungräddning med hjärtstartare. Om en person blir livlös är det viktigt att du agerar snabbt. Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande när en persons liv hotas.

Affischen ”Hjärt – lungräddning med hjärtstartare” är framtagen ihop med en yrkesverksam sjuksköterska som utbildar människor till snabb och lätthanterlig hjälp vid olyckor. Vi följer instruktioner enligt ERC (European Resuscitation Council).

VARFÖR EN AFFISCH OM HLR MED HJÄRTSTARTARE?
Varje år sker ca. 10.000 hjärtstopp i Sverige. Det är viktigt att vi vet hur man gör hjärt- lungräddning, så att vi kan hjälpa människor som drabbas av hjärtstopp. Nu finns det hjärtstartare på många ställen och du kan använda dig av den om någon får ett hjärtstopp. Det kan vara bra att ha denna affisch uppsatt vid hjärtstartaren och på andra ställen där människor kan följa instruktionerna om olyckan är framme.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla arbetsplatser, skolor, varuhus, butiker, biografer, simhallar, äldreboenden och andra platser där det finns hjärtstartare.

Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).