lär dig mer om sex och samlevnad

Regeringen har givit Skolinspektionen i uppdrag att granska sex- och samlevnadsutbildningen i skolan. Granskningen kommer att presenteras under 2018. Tidigare utredningar visar att kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen varierar stort mellan och inom skolor.

Skolinspektionen understryker att alla elever har rätt till sex- och samlevnadsundervisning som är central för att stärka deras självkänsla och handlingskompetens och möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet.

Sex- och samlevnadsundervisningen kan vara svår och krävande, det är många delar att ta upp och täcka in. Det finns en risk att elevernas personliga frågor inte alltid får den plats den behöver. Som komplement till din undervisning kan du uppmuntra eleverna att själv söka svar på frågor de undrar över. Vi tänker att ju större kunskap man själv har, desto lättare är det att göra medvetna val. Ju mer man förstår av det som händer i kroppen och ju mer man kan om hur sex funkar desto tryggare blir man.

DÄRFÖR HAR VI GJORT DENNA AFFISCH
På affischen har vi samlat en mängd sajter och böcker som är bra för ungdomar att känna till. Där kan de hitta svar på många av de frågor som aldrig kommer upp eller hinns med i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Sajterna och böckerna passar från 12 år och uppåt, beroende på de funderingar man har. Med vägledning via bra sajter och böcker slipper eleverna planlösa googlingar som leder till obehagliga överraskningar istället för tillförlitlig information. Affischen tar också upp frågor om sexuella trakasserier, pornografi m.m.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla skolor, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och andra platser där ungdomar vistas.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).