Om läsning

PISA undersökningen från 2009 visar att en femtedel av de svenska eleverna inte når upp till basnivån i läsförståelse och PIRLS 2011 visar en nedåtgående kurva i läsförmågan hos landets fjärdeklassare. Alla vi som arbetar med barn har ett stort ansvar för att barn och unga ska lära sig läsa.

LGR 11 OCH LÄSNING
I läroplanens kapitel Övergripande mål och riktlinjer står att: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

HUR LÄR MAN BARN ATT LÄSA?
En viktig förutsättning är naturligtvis att de får tillgång till böcker och att det får höra någon läsa ur böcker. Genom dessa möten kan de bättre förstå varför man läser och skriver. Att läsa och skriva tillsammans och att samtala kring det som man läser och skriver är sannolikt det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande ska utvecklas.

VARFÖR EN AFFISCH OM LÄSNING?
Affischen kom till för att ge råd och tips till pedagoger och föräldrar på ett tydligt och lekfullt sätt. Föräldrar kan göra mycket för att stödja sina barns läsutveckling. Ett gott samarbete med hemmen ökar möjligheterna för skolan att lyckas med uppdraget och därför riktar sig denna affisch både till pedagoger och till föräldrar.

Affischen är sammanställd i samarbete med en yrkesverksam lärare, skolbibliotekarie och läromedelsredaktör.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).

JUST NU RABATT!
Istället för 140:-/st kostar nu A3 affischen 100:-/st.