mänskliga rättigheter

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna (FN), de skapade en allmän förklaring om vilka de grundläggande mänskliga rättigheter är. Förklaringen antogs 10 december 1948 av FN:s generalförsamling, när man antog förklaringen uppmanades alla medlemsstater att göra den spridd, känd, läst och förstådd framförallt i skolor.

Anledningen till att detta blev aktuellt efter andra världskriget var för att det som hände då inte skulle kunna hända igen.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SKOLAN
I skolan ska man få kunskap om de mänskliga rättigheterna, och alla barn ska känna till och få undervisning om sina rättigheter.

ALLA i skolan ska förstå vad tolerans, förståelse och vänskap mellan länder, stater och grupper av personer innebär. Det ska också leda till förståelse för FN:s verksamhet och att dem jobbar för fred.

Skolans uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är inskrivet både i skollagen och läroplanen. ALLA i skolan behöver utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, det behöver genomsyra hela skolmiljön.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Eftersom det tydligt står både i skollagen och i läroplanen att eleverna ska undervisas kring de mänskliga rättigheterna, har vi tagit fram en affisch om mänskliga rättigheter. Affischen är tänkt att sitta på väggen på skolor, fritidshem och andra platser där barn och ungdomar vistas. Affischen ska sitta tillgänglig för elever och personal, så att alla ska kunna läsa om vad mänskliga rättigheter innebär.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).