Mat & motion

Förskolor och skolor ska erbjuda sina barn god och hälsosam mat och tillräcklig tid för att äta i en lugn och trivsam miljö. Måltiderna bör serveras på regelbundna tider och det är viktigt att barnen äter flera mål om dagen. Mätta barn med jämn blodsockernivå har lättare för att lära sig nya saker, medan hungriga barn har svårare för att koncentrera sig.

VARFÖR EN AFFISCH OM MAT & MOTION?
Det är viktigt för barn och personal i skolor och förskolor att prata med barn och ungdomar om mat och motion. Därför har vi tagit fram denna affisch att utgå ifrån då man har samtal kring detta ämne.

VIKTIGT MED MOTION
Barn, ungdomar och vuxna behöver motionera varje dag. Fysisk aktivitet främjar hälsa och förebygger sjukdomar. Genom fysisk aktivitet utvecklar barn och ungdomar sin rörelseförmåga, bygger upp muskler och skelett. Barn och ungdomar bör motionera 60 minuter varje dag.

FN:S BARNKONVENTION
Barnens bästa ska alltid komma i första hand, fastslår FN:s barnkonvention. De ska utvecklas, växa upp i trygghet, skyddas mot övergrepp och respekteras för vad de tycker och tänker. Barn har också rätt att få äta sig mätta på näringsrik mat, dricka rent vatten och dessutom få ta del av undervisning om näringslära.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, öppna förskolor, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).

JUST NU RABATT!
Istället för 140:-/st kostar nu A3 affischen 100:-/st och A2 affischen 130:-/st istället för 150:-/st.