Rasism

Hur kan vi motverka rasism i förskolan och skolan? Behoven att motverka rasism är stora och därför har vi tagit fram en affisch om rasism. Låt affischen sitta synlig i förskolan eller skolan, det kan leda till viktiga samtal och diskussioner kring exempelvis rasism, normer och diskriminering.

Rasism och främlingsfientlighet ska inte förekomma i förskolan eller skolan och du som lärare eller rektor ska markera tydligt att det inte är förenligt med förskolans eller skolans värdegrund.

Vi tagit hjälp av Anna Adeniji som är utbildare och föreläsare och har en bakgrund som forskare och lärare inom genusvetenskap, för att granska och kommentera affischen. Anna är specialiserad på frågor som rör normer, rasism, genus och intersektionalitet.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att sitta på väggen på skolor, fritidshem och andra platser där barn och ungdomar vistas.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).

JUST NU TILL RABATTERAT PRIS
Just nu säljer vi affischen för 100:- styck + porto & moms. Ordinarie pris är 140:-. Köper du fler än 20 stycken får du dessutom 20% rabatt till.