Smittskydd

Vad ska vi tänka på för att inte bli smittade eller smitta andra med en smittsam sjukdom? Just nu sprids Coronavirus i Sverige och i resten av världen och det är viktigt att vi alla vet vad vi ska göra för att skydda oss själva och andra.

 Affischen påminner om:
• att vi måste tvätta händerna
• att vi inte ska peta i ögon, näsa och mun
• att vi ska nya och hosta i armvecket
•  hur man ska bete sig om man känner sig sjuk
•  att inte lyssna på rykten utan på myndigheterna som är specialister

För att vända utvecklingen krävs  att vi alla hjälps åt. Alla behöver veta hur vi ska bete oss i denna allvarliga situation. Låt affischen sitta på väggen i skolan och förskolan, och gå igenom med barnen varför det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer.

Affischen är framtagen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 1177 Vårdguidens råd och granskad av sjuksköterskor inom akutvård och barnsjukvård.

VAR ÄR AFFISCHEN TÄNKT ATT FINNAS?
Affischen är gjord för att finnas på skolor, förskolor, fritidshem, kulturskolor, sportföreningar, scoutlokaler och andra platser där barn och unga vistas.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).