Foldrar

Foldrarna är ett komplement till affischerna i utbildningssyfte. I foldern finns en detaljerad information och är lämplig att ha vid utbildningssituationer, föräldramöten och vid andra tillfällen då man vill fördjupa sig i ämnet.