Om läsning

PISA undersökningen från 2009 visar att en femtedel av de svenska eleverna inte når upp till basnivån i läsförståelse och PIRLS 2011 visar en nedåtgående kurva i läsförmågan hos landets fjärdeklassare. Alla vi som arbetar med barn har ett stort ansvar för att barn och unga ska lära sig läsa.

HUR LÄR MAN BARN ATT LÄSA?
En viktig förutsättning är naturligtvis att de får tillgång till böcker och att det får höra någon läsa ur böcker. Genom dessa möten kan de bättre förstå varför man läser och skriver. Att läsa och skriva tillsammans och att samtala kring det som man läser och skriver är sannolikt det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande ska utvecklas.

FOLDERN ARBETA MED LÄSFÖRSTÅELSE
Vi har tagit fram en folder till pedagoger som handlar om läsförståelse. Här finns bland annat tips på tekniker man kan arbeta med i klassrummet för att utveckla elevernas läsförståelse.