Mänskliga rättigheter

Vad innebär Mänskliga rättigheter?

Det är viktigt med mänskliga rättigheter och nu har vi äntligen tagit fram en affisch i ämnet. Den 10 december varje år är en av FN:s internationella dagar och då högtidlighålls de mänskliga rättigheterna.

Man ska i skolan få kunskap om de mänskliga rättigheterna, och alla barn ska känna till och få undervisning om sina rättigheter.

Alla i skolan ska förstå vad tolerans, förståelse och vänskap mellan länder, stater och grupper av personer innebär. Det ska också leda till förståelse för FN:s verksamhet och att dem jobbar för fred.

Skolans uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är inskrivet både i skollagen och läroplanen. Alla i skolan behöver utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, det behöver genomsyra hela skolmiljön. Läs mer och beställ.