Om Barnlivräddning

I samarbete med experter har vi tagit fram material för dig som arbetar inom förskola, skola, BVC, MVC, vårdcentral, öppen förskola, äldreboende och familjecentraler. Eller för dig som har barn i hemmet, och helt enkelt bara vill känna dig trygg och förberedd om en olycka skulle vara framme.

Lär din personal och era barn att rädda liv – med våra pedagogiska affischer:

  • Vad gör du om ett barn sätter något i halsen och plötsligt blir livlös?
  • Hur agerar du om det börjar brinna på förskolan eller i skolan?
  • Hur agerar du om en elev har allergi och astma?
  • Hur hanterar du en person som fått en stroke?

En krissituation uppstår oftast utan förvarning. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande när en människas liv hotas.

Materialet består av affischer. Affischerna bör sättas upp på väl synligt ställe. Det är viktigt att kunskapen sprids till alla som vill kunna handla rätt i en krissituation.

Läs artikel i Aftonbladet: Så skyddar du ditt barn från Kvävning.