Utbildning

Låt din personal utbilda sig i Första hjälpen, Ergonomi eller Brandskydd.

FÖRSTA HJÄLPEN
Vi samarbetar med MB Rescue som utbildar i Första Hjälpen och Barnolycksfall för personalgrupper och föräldrar. Mer information: kontakta Marit Berglund  Tel: 08-471 73 88 Mail: info@mbrescue.se

BRANDSKYDD
Vi samarbetar med Livräddarna som utbildar i Brandskydd för personalgrupper och föräldrar. Mer info: kontakta Claes Godberg Tel: 08-420 05 415 Mobil: 0763-10 8 080 Mail: claes.godberg@livraddarna.se

ERGONOMI FÖR FÖRSKOLEPERSONAL
Mer information: MB Rescue eller kontakta Marit Berglund Tel: 08-471 73 88 Mail: info@mbrescue.se

MEDICINSK YOGA FÖR FÖRSKOLEPERSONAL
Mer information: FysioBalans LL Tel: 070-738 55 50 Mail: info@fysiobalans.se www.fysiobalans.se