FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 10 december 1948 av FN:s generalförsamling. När man antog förklaringen uppmanades alla medlemsstater att göra den spridd, känd, läst och förstådd.

 

Alla barn ska känna till och få undervisning om sina rättigheter – och alla i skolan ska också förstå vad tolerans, förståelse och vänskap mellan länder, stater och grupper innebär. Det ska också leda till förståelse för FN:s verksamhet och arbetet för fred.

 

Skolans uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är inskrivet både i skollagen och läroplanen.

 

Respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra skolmiljön.

Mänskliga rättigheter

140,00 krPris