top of page

I dagens värld, präglad av pågående konflikter och ständiga rapporter om klimatförändringar, är betydelsen av affischen om mänskliga rättigheter mer viktig än någonsin.

 

För barn och ungdomar kan det vara utmanande att förstå innebörden av mänskliga rättigheter, och det kan vara lätt att glömma dess betydelse. Därför har vi skapat denna affisch för skolan. Den är avsedd att placeras i klassrummet för att underlätta kontinuerliga diskussioner om mänskliga rättigheter. Målet är att skapa en ständig medvetenhet och förståelse för dessa grundläggande principer bland eleverna.

 

I skolan är det av yttersta vikt att elever får kunskap om sina mänskliga rättigheter, och det är en grundläggande rättighet för varje barn att känna till och undervisas om dessa. Alla i skolan bör förstå innebörden av tolerans, förståelse och vänskap mellan länder, stater och grupper av individer. Detta borde också leda till en djupare insikt om FN:s arbete och dess strävan efter fred.
Skolans uppdrag är att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna, vilket tydligt föreskrivs både i skollagen och läroplanen. Respekten för mänskliga rättigheter bör genomsyra hela skolmiljön.

Mänskliga rättigheter

140,00 kr Ordinarie pris
100,00 krReapris
    bottom of page