top of page

Vikten av löpande fortbildning kan inte nog understrykas. Kunskaper som inte praktiseras ofta riskerar att glömmas bort. För både verksamheten och personalen är fortbildning en trygghet och ett utvecklingsarbete som gynnar alla.

Barnlivräddning samarbetar med etablerade aktörer inom olika kompetensområden:

FÖRSTA HJÄLPEN
Utbildning i Första Hjälpen och Barnolycksfall för personalgrupper och föräldrar genom MB Rescue. Mer information: kontakta Marit Berglund Tel: 08-471 73 88 Mail: info@mbrescue.se 

BRANDSKYDD
Utbildning inom Brandskydd för personalgrupper och föräldrar genom Livräddarna. Mer info: kontakta Claes Godberg Tel: 08-420 05 415 Mobil: 0763-10 8 080 Mail: claes.godberg@livraddarna.se

ERGONOMI FÖR FÖRSKOLEPERSONAL
Mer information: MB Rescue eller kontakta Marit Berglund Tel: 08-471 73 88 Mail: info@mbrescue.se 

MEDICINSK YOGA FÖR FÖRSKOLEPERSONAL
Mer information: FysioBalans LL Tel: 070-738 55 50 Mail: info@fysiobalans.se www.fysiobalans.se

bottom of page