top of page

Alla som driver verksamhet i en lokal har ansvar för brandsäkerheten. Det innebär att den som är verksamhetsansvarig är skyldig att ha utrustning för livräddning vid brand på väl synligt ställe.

 

Du ska som verksmahetsansvarig hålla dig informerad om hur man på bästa sätt använder utrustningen och du ska arbeta för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Du ska också vidta det åtgärder som behövs för att förebygga brand

 

Anställda inom förskolor, skolor och institutioner ska veta hur man leder, samverkar och fattar beslut gällande brandsäkerhet på arbetsplatsen. För detta krävs utbildning och övning. Efter genomgången utbildning är affischen Brandskydd ett stöd och en påminnelse om åtgärder, såväl förebbyggande som vid kris. 

 

Till affischen medföljer informationsblad att fylla i med adress, kod och annan data som är viktig att ha tillgänglig när brandkår ska tillkallas.

 

 

Brandskydd

140,00 kr Ordinarie pris
100,00 krReapris
    bottom of page