top of page

Genus är ett begrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Att arbeta med jämställdhets- och likabehandlingsarbete är ett värdegrundsarbete och berör alla anställda i skolor, förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och överallt där barn och ungdomar vistas.

 

För att du som pedagog ska kunna arbeta med jämställdhet på ett genomtänkt sätt behöver man sätta sig in i vad det innebär, man behöver iaktta sin egen verksamhet, bearbeta begreppet och problematisera. I läroplanen skriver man om skolpersonalens bemötande, bedömning, krav och förväntningar, och uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Vi skapar ofta genusordning helt omedvetet för att det upplevs som normalt för oss.

 

Påminn om skolans värdegrundarbete och ett normkritiskt förhålllningssätt med en tydlig och förklarande affisch!

Genus

140,00 krPris
    bottom of page