top of page

Globala målen för hållbar utveckling innehåller 17 mål som världens länder tillsammans har tagit fram för att utrota extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

För att Agenda 2030 ska bli verklighet behöver vi alla delta. Även världens alla skolor och förskolor!

 

Affischen Globala målen i skolan är avsedd som ett stöd i undervisningen och ger en möjlighet till

 

  • Överblick över de 17 globala målen
  • Fördjupad förståelse för vad målen innebär och hur de hänger samman
  • Uppmuntran att hitta lösningar

 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såvål ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

 

Globala målen i skolan

100,00 krPris
    bottom of page