top of page

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står att: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

– Hur uppnår vi det?

Läs, läs och läs! Läs högt tillsammans, läs tyst själva, läs olika sorters texter, jämför olika sorters berättande – filmer, serier, böcker – prata om språkets uppbyggnad och lek med orden! Berätta egna berättelser, skriv egna texter och testa olika uttryck och genrer. Text är roligt, mysigt och spänannde!

 

Den här affischen ger råd och tips på ett tydligt och lekfullt sätt. Föräldrar kan göra mycket för att stödja sina barns läsutveckling. Ett gott samarbete med hemmen ökar möjligheterna för skolan att lyckas med uppdraget och därför riktar sig affischen både till pedagoger och till föräldrar.

 

Affischen är sammanställd i samarbete med en yrkesverksam lärare, skolbibliotekarie och läromedelsredaktör.

Om läsning

140,00 krPris
    bottom of page