top of page

Området som länge har kallats för sex och samlevnad har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer i samband med läroplansändringarna den 1 juli 2022. Även vår affisch har bytt namn och innehåll.

 

Undervisning kring sexualitet, samtycke och relationer ska enligt läroplanerna främja elevernas hälsa och välbefinnande. Det ska stärka förmågan att göra medvetna och självständiga valoch bidra till förståelse för egna och andras rättigheter. Undervisningen ska förmedla betydelsen av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Den ska även utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sam­manhang, bland annat i pornografi.

 

Affischen tar upp frågor om just detta. Vi har fått hjälp att granska affischen från Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning hos RFSU.

Sexualitet, samtycke & relationer

140,00 krPris
    bottom of page