top of page

Ingen elev ska bli kränkt i skolan eller på förskolan, det är skolans skyldighet att agera om det sker. Anmälningar om kränkningar och mobbning på sociala medier och internet ökar enligt BEO (Barn- och elevombudet). Det både påverkar och angår skolan i allra högsta grad.

 

Det kan vara svårt för en elev att förstå vidden av hur till exempel en bild eller en kommentar kan spridas på Internet. Det är också en miljö som gör det lättare att vara anonym och utmana gränser, något som också medför att den som utsätts för kränkning upplevs "längre bort". Men kränkningar och mobbning på sociala medier ska tas på största allvar. Det är centralt att barn och ungdomar utbildas kring vad som gäller på Internet, vilka lagar som finns och hur man ska hantera överträdelser.


Affischen Vett och etikett på Internet är ett verktyg till lärare, skolledare, elever och andra vuxna i deras närhet.

Vett och etikett på Internet

140,00 krPris
    bottom of page