Førstehjælp til børn i dansk

SÅDAN HANDLER I EN KRISE!
Plakaten viser nøjagtigt, hvordan man skal gå frem, når man yder ”Førstehjælp” på et barn. Førstehjælp til skolebørn” er en unik vejledning, hvis man får brug for at yde hjerte-lunge-redning, hjælpe et barn, som får noget galt i halsen eller er blevet livløst.

Med plakaten lige ved hånden kan man hurtigt følge de vigtigste trin og anvisninger. At træffe en hurtig beslutning og bevare roen kan være helt afgørende, når et barns liv er i fare.

Plakaten ”Førstehjælp til skolebørn” er udarbejdet af praktiserende læger og undervisere med henblik på at give forældre, personale i børnehaver, skoler og andre, som omgås børn, en brugervenlig og hurtig hjælp i tilfælde af ulykker.

Førstehjælp til skolebørn” er rettet mod børn fra 0 – 6 år.

Vi følger anvisningerne, som er udsendt af ERC (European Resuscitation Council).

HVOR SKAL PLAKATEN VÆRE?
Plakaten er udviklet med henblik på opsætning og brug i børnehaver, skoler, børneinstitutioner, sundhedscentre, fødselsforberedelsesafdelinger, åbne daginstitutioner, familiecentre og hjemme hos børnefamilier.

Det er vigtigt, at denne viden kommer ud til så mange som muligt, så man kan reagere korrekt i en krisesituation.

STØRRELSE PLAKATER
Plakaterne er tilgængelige i A3 (42 x 29,7 cm).