Om miljön

Nu har vi tagit fram en affisch om miljön, vi tycker det var dags!

Varje dag får vi ta del av olika larmrapporter om hur vår jord mår. Till exempel hör och läser vi om polarisar som smälter, regnskogar som skövlas och att jordens temperatur stiger. Det kan vara svårt att förstå allt som händer och veta vad man kan göra. Det kan vara viktigt och bra att dina elever förstår att det är inte för sent att ta hand om vår jord och det spelar roll vad just dem gör och hur dem väljer att leva ditt liv. De kan göra bra val för miljön, varje dag.

VARFÖR EN AFFISCH OM MILJÖN?
Det kan vara bra att veta vad man själv kan göra för att inte påfresta vår jord för mycket. Därför har vi samlat information om hur vi bland annat kan sopsortera, vad som är bra att äta och hur vi ska konsumera i en förkortad form på en dekorativ och tydlig affisch. Affischen kan ni ha uppsatt på väggen i klassrummet, i skolmatsalen, på skolcaféet, på förskolan, på fritidsgården eller i hemmet.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla skolor, förskolor, öppna förskolor, familjecentraler, fritidsgårdar, kolloniverksamheter, bibliotek och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och i A2 (42 x 59,4 cm).

Uppmärksamma EART HOUR med dina elever lördagen 25 mars kl: 20.30 – 21.30 är världens största miljö-manifestation. Vi släcker alla lampor och elektronik under en timme för att visa beslutsfattare att vi vill se handling för att rädda miljön och klimatet. Anmäl din skola eller förskola här >>>