Säkerhet vid vatten

Det här är en unik guide som visar specifikt hur man går tillväga för att rädda någon som håller på att drunkna. Vad gör man först? Ringer 112 eller försöker få upp personen ur vattnet? När ska man göra hjärt- och lungräddning?

Det är viktigt för både barn och vuxna att veta hur man ska gå till väga om någon har hamnat under vattnet, dels vad som krävs för att få upp personen ur vattnet, dels vad man gör när man lyckats få upp personen på land. Drunkningsolyckorna ökar – hittills i år har 61 personer drunknat. Vi måste bli bättre på att informera både barn och vuxna att man ska badvakta varandra, och dessutom alltid ha sällskap när man badar. Är vi på en badplats eller simhall bör vi alla ta ett ansvar, genom att lyfta blicken och kontrollera att allt står rätt till.

Med affischen lättåtkomlig kan du snabbt följa alla viktiga steg. Att behålla lugnet och fatta rätt beslut kan vara helt avgörande när ett barns liv hotas.

Affischen ”Säkerhet vid vatten” är sammanställd tillsammans med yrkesverksamma utbildare i hjärt- och lungräddning och en akutsjuksköterska för att ge föräldrar, personal på förskolor och skolor samt andra som umgås med barn en lätthanterlig, snabb hjälp vid olyckor. Den vänder sig till både barn och vuxna.

VARFÖR EN AFFISCH OM SÄKERHET VID VATTEN?
Drunkningsolyckorna har ökat i Sverige det senaste fem åren, under det första halvåret 2016 har fler drunknat än på hela 2000-talet.  Svenska Livräddningssällskapet tror att anledningen till detta är att det saknas kunskap om badvett och bristande tillsyn. Därför har vi tagit fram den här viktiga affischen. Att gå igenom affischen med både personal och elever innan man går och badar kan rädda liv.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla simhallar, badplatser, förskolor, skolor, BVC, MVC, vårdcentraler, öppna förskolor, familjecentraler och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (59,4 x 42 cm).