Sår, bett & brännskador

HUR HJÄLPER DU ETT BARN SOM SKADAT SIG?
Det är viktigt att man som vuxen vet hur man ska göra om ett barn gjort sig illa, fått ett bett eller bränt sig. Om såret eller blödningen inte är för stor finns det mycket man kan göra själv om man har kunskapen. Här finns också information om när det är dags att söka sjukvård.
SÅR: Här får man information om hur man gör rent olika sorters sår som skrubbsår och skärsår.
BLÖDNING: Hur man gör när ett barn blöder mycket och man måste stoppa blödningen och hur man gör ett tryckförband.
BETT: Vad som kan hända med ett barn som blivit bitit av ett annat barn eller kanske från en huggorm. När man bör söka sjukvård och hur tvättar man en bettskada.
BRÄNNSKADOR: Hur man agerar om ett barn blir brännskadat och information kring olika brännskador. Vad man kan göra för att undvika brännskador.

VARFÖR EN AFFISCH OM SÅR, BETT & BRÄNNSKADOR?
Med denna affisch får du kunskap och tydliga instruktioner och stöd om hur du kan förbereda dig, och hur du agerar om ett barn skadat sig.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla förskolor, skolor, BVC, MVC, vårdcentraler, öppna förskolor, familjecentraler, kolloniverksamheter och hemma hos barnfamiljer.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm).