Vett & etikett på internet

KRÄNKANDE BEHANDLING
Både verbal och psykisk mobbning kan ske på internet och via sms. Den elev som är utsatt för kränkande behandling på internet är ofta även utsatt i skolan. Ingen elev ska bli kränkt i skolan eller på förskolan, det är skolans skyldighet att agera om det sker.

När det gäller att lägga ut saker på sociala medier kan det vara svårt för en elev att förstå vidden av hur till exempel en bild eller en kommentar kan spridas. Det är viktigt att man tänker efter innan man publicerar något på internet. En bra regel kan vara att det man skriver på sociala medier ska man också våga säga på riktigt eller att man skulle byta ut sig själv på bilden man tänker lägga ut på sociala medier.

VARFÖR EN AFFISCH OM VETT & ETIKETT PÅ INTERNET?
Vi har tagit fram affischen som ett verktyg till lärare och skolledare när elever, föräldrar och skolpersonal ska undervisas kring dessa frågor. Problemet med kränkande behandling på internet växer och därför är det viktigt att utbilda våra barn och ungdomar om vad det är som gäller på internet och vilka lagar som finns.

VAR SKA AFFISCHEN FINNAS?
Affischen är tänkt att finnas på alla skolor, fritids, BVC, vårdcentraler, familjecentraler, ungdomsmottagningar och hemma hos barnfamiljer.

Det är viktigt att kunskapen sprids så att alla barn och ungdomar ska slippa bli kränkta på internet, via sms och i skolan.

STORLEK
Affischen finns i A3 (42 x 29,7 cm) och A2 (42 cm x 59,4 cm).